to-climb-the-ladder-you-have-to-have-kno

Mācību plāni

Izveidojiet individuālus mācību plānus un personalizētas apmācību metodes
dažādām struktūrvienībām, klasēm, skolēniem un pasniedzējiem.
Sastādiet apmācību grafiku, kas pielāgoti katram mācību gadam, semestrim vai kursam.

 
high-school-students-walking-on-stairs-b

Mācību semestri un kursi

Pārvaldiet individuālās apmācāmo grupas, klases un tām piesaistītos skolotājus. Izveidojiet mācību gada, semestru un kursu plānu.

Apmācību programmas

Izstrādājiet efektīvu apmācību programmu, nosakiet, kurus mācību materiālus, kursus un testus apmācāmajam jāapgūst, lai saņemtu kvalifikāciju.

route.jpg
two-business-experts-meeting-in-office-X

Nosakiet kompetences

Nosakiet vērtēšanas kritērijus, kas balstītas uz apmācāmo kompetencēm. Kompetences raksturo izglītojamā izpratni vai kvalifikācijas līmeni, kas saistītas ar mācību priekšmetu.