progressing-PXCBWA5.jpg

Progresa pārvaldība

Pārvaldiet un analizējiet mācību progresu, pārvaldiet gan individuālās, gan grupu atskaites. Saņemiet rekomendācijas pilnveidei.

 
progress1.png

Grupu atskaites

Saņemiet skolēnu grupu progresa atskaites. Apziniet potenciālos skolēnus, kuri ir augsta riska grupā.

Individuālā progresa analīze

Analizējiet individuālo progresu. Saņemiet atsaites par izpildītiem vai kavētiem kursiem.

progress.png
ss-recommendation.jpg

Rekomendācijas

Lai uzlabotu skolēnu apmācību progresu, iLearn veic automātisko skolēnu un skolotāju progresa analīzi, rekomendējot izvēlēties piemērotāko apmācību metodi, kursa plānu vai privātstundas, kuras piedāvā sertificēti privātskolotāji.

Darbinieku mērķu un projektu pārvalde

Izmantojiet efektīvu KPI un OKR mērķu pārvaldes un uzskaites sistēmu. Ļaujiet darbiniekiem izprastu uzņēmuma galvenos mērķus un vīziju. Novērtējiet darbinieku attīstību un mērķu izpildi.

okr.png
gamification.png

Spēļošanas sistēma

Motivējiet darbiniekus apmācību laikā, izmantojot efektīvu spēļošanas (gamification) sistēmu, kas ļauj apmācāmajiem iegūt virtuālos punktus par aktīvu dalību apmācībās.